RCL ประกาศเพิ่มบริการรายสัปดาห์จากแหลมฉบัง ไปยัง Jakarta ?>

RCL ประกาศเพิ่มบริการรายสัปดาห์จากแหลมฉบัง ไปยัง Jakarta

สายการเดินเรือ Regional Container Lines (RCL) ประกาศเพิ่มบริการรายสัปดาห์จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือ Jakarta โดยบริการใหม่นี้ สายการเดินเรือ RCL จะให้บริการร่วมกับพันธมิตร อย่างสายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) และ Samudera Shipping Lines (SSL)

สายการเดินเรือ Interasia Lines ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ?>

สายการเดินเรือ Interasia Lines ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สายการเดินเรือ INTERASIA LINES ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ‘INTERASIA-CHINA-BANGKOK’ หรือ ICB โดยเริ่มการปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

CNC เปิดให้บริการขนส่งสินค้า THX Service ?>

CNC เปิดให้บริการขนส่งสินค้า THX Service

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สายการเดินเรือ CNC ได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้า THX Service ให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง Haiphong เวียดนาม โดยมีรอบการวนเรือที่รวดเร็วและได้เปรียบอย่างมาก โดยใช้เวลาเพียงสี่วัน

สรท. ปรับเป้าส่งออกปี 2561 เพิ่มเป็นขยายตัว 8% ?>

สรท. ปรับเป้าส่งออกปี 2561 เพิ่มเป็นขยายตัว 8%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้ปรับคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2561 ในเทอมดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 6% เป็นขยายตัว 8% โดยมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจของคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น

APL ประกาศเพิ่มท่าเรือ Xiamen และ Batangas ในบริการ CP1 ?>

APL ประกาศเพิ่มท่าเรือ Xiamen และ Batangas ในบริการ CP1

สายการเดินเรือ APL ประกาศเพิ่มท่าเรือ Xiamen ประเทศจีน และ Batangas ประเทศฟิลิปปินส์ ในบริการ China Philippines Express 1 (CP1) เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างจีนใต้และประเทศฟิลิปปินส์รวดเร็วขึ้นด้วย

สายการเดินเรือ YANG MING MARINE TRANSPORT (YM) เตรียมเปิดบริการใหม่ในชื่อ JMV (JAPAN-MALAYSIA-VIETNAM) ในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ HONG KONG เป็นที่แรก ?>

สายการเดินเรือ YANG MING MARINE TRANSPORT (YM) เตรียมเปิดบริการใหม่ในชื่อ JMV (JAPAN-MALAYSIA-VIETNAM) ในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ HONG KONG เป็นที่แรก

ทั้งนี้ บริการ JMV จะปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งตู้สินค้าขนาด 3,200 ทีอียู จำนวนสี่ลำ สำหรับรอบการวนเรือของบริการใหม่นี้ จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Osaka, Kobe, Nagoya, Yokohama, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Port Kelang, Singapore, Cai Mep, Shekou, Hong Kong และกลับเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Osaka โดยใช้ระยะเวลาเดินเรือ 28 วัน

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก คลิกรายละเอียด ?>

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก คลิกรายละเอียด

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งการให้บริการ และขอความร่วมมือผู้ที่จะขอรับ FORM C/O ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ดำเนินการดังนี้

ประกาศด่วนที่สุด! กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (FORM C/O) รายละเอียดดังนี้ ?>

ประกาศด่วนที่สุด! กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (FORM C/O) รายละเอียดดังนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้