สายการเดินเรือ YANG MING MARINE TRANSPORT (YM) เตรียมเปิดบริการใหม่ในชื่อ JMV (JAPAN-MALAYSIA-VIETNAM) ในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ HONG KONG เป็นที่แรก ?>

สายการเดินเรือ YANG MING MARINE TRANSPORT (YM) เตรียมเปิดบริการใหม่ในชื่อ JMV (JAPAN-MALAYSIA-VIETNAM) ในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ HONG KONG เป็นที่แรก

ทั้งนี้ บริการ JMV จะปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งตู้สินค้าขนาด 3,200 ทีอียู จำนวนสี่ลำ สำหรับรอบการวนเรือของบริการใหม่นี้ จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Osaka, Kobe, Nagoya, Yokohama, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Port Kelang, Singapore, Cai Mep, Shekou, Hong Kong และกลับเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Osaka โดยใช้ระยะเวลาเดินเรือ 28 วัน

ทั้งนี้ สายการเดินเรือ YM มุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งในเครือข่ายบริการเส้นทาง Intra-Asia อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสายการเดินเรือฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริการใหม่นี้ จะช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในการเชื่อมต่อตลาดในประเทศญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนใต้ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ที่มา : http://thai.logistics-manager.com


Comments are closed.