ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก คลิกรายละเอียด ?>

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก คลิกรายละเอียด

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งการให้บริการ และขอความร่วมมือผู้ที่จะขอรับ FORM C/O ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ดำเนินการดังนี้

ประกาศด่วนที่สุด! กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (FORM C/O) รายละเอียดดังนี้ ?>

ประกาศด่วนที่สุด! กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (FORM C/O) รายละเอียดดังนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ท่าเรือกรุงเทพ พัฒนาระบบ e-Matching เชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากร ?>

ท่าเรือกรุงเทพ พัฒนาระบบ e-Matching เชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ กทท. ยกระดับการให้บริการพัฒนาระบบ e-Matching ผ่านทางระบบเชื่อมโยงของ กทท. กับกรมศุลกากร เพื่อลดขั้นตอนทางด้านเอกสารและยกเลิกเอกสารใบกำกับการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า และแบบขอนำตู้สินค้าขาออกผ่านเข้าเขตรั้วศุลกากร ทกท. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์กับนานาประเทศได้มากยิ่งขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)” ?>

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)”

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

– ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
– ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (จำนวน 100 ท่าน)
– โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และมันฝรั่ง สำหรับปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ?>

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และมันฝรั่ง สำหรับปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และมันฝรั่ง ตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP สำหรับปี 2561

ตู้สินค้าชุดแรกของ ONE Line ได้รับการขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบัง ?>

ตู้สินค้าชุดแรกของ ONE Line ได้รับการขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2018 ตู้สินค้าชุดแรกของสายการเดินเรือ ONE หรือ OCEAN NETWORK EXPRESS จำนวน 30 ตู้ ได้รับการขนส่งมายังท่าเทียบเรือ A3 ในท่าเรือแหลมฉบัง โดย ONE เป็นสายการเดินเรือที่เกิดจากการจับมือร่วมกันระหว่าง สายการเดินเรือสัญชาติญี่ปุ่น รายใหญ่ทั้งหมดสามราย ได้แก่ NYK, MOL และ “K” LINE

CMA CGM เปิดตัว Ocean Alliance Day Two Product ?>

CMA CGM เปิดตัว Ocean Alliance Day Two Product

เปิดตัว Ocean Alliance Day Two Product

CMA CGM ประกาศเปิดตัวบริการ OCEAN ALLIANCE DAY TWO PRODUCT ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร OCEAN ALLIANCE ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการ CMA CGM ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนเมษายน ปี 2018

MCC เปิดให้บริการ ขนส่งเส้นทางตรง TR2 ไปยัง ท่าเรือ Yangon เมียนมาร์ ?>

MCC เปิดให้บริการ ขนส่งเส้นทางตรง TR2 ไปยัง ท่าเรือ Yangon เมียนมาร์

ngon เมียนมาร์

MCC เปิดบริการ ขนส่งเส้นทางตรง รายสัปดาห์ THAI RANGOON 2 หรือ TR2 ซึ่งจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ SAHATHAI ผ่าน TANJUNG PELEPAS และ SINGAPORE จากนั้นเข้าเทียบท่าท่าเรือใน YANGON เมียนมาร์

PIL ลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยัง Chongqing ด้วยการนำเสนอเส้นทางใหม่ ?>

PIL ลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยัง Chongqing ด้วยการนำเสนอเส้นทางใหม่

สายการเดินเรือ PACIFIC INTERNATIONAL LINE (PIL) ผู้นำด้านการขนส่งตู้สินค้ารายใหญ่ของสิงคโปร์ ประกาศว่า สายการเดินเรือฯ สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งตู้สินค้าไปยัง CHONGQING ได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการนำเสนอเส้นทางใหม่ ผ่านเมือง QINZHOU ในมณฑล GUANGXI โดยเส้นทางใหม่นี้จะให้บริการสำหรับลูกค้าของสายการเดินเรือฯ แทนเส้นทางเดิมที่ให้บริการผ่าน SHANGHAI