Untitled-1
สิ่งที่เราให้บริการ

การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้
และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ

FCL : การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต โดยใช้บริการการขนส่งตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป บริษัทของเรานั้นมีขนาดของตู้สินค้าหลากหลาย ทั้งตู้สินค้าทั่วไปขนาด 20 ฟุต ขนาด 40 ฟุต และขนาด 40 ฟุต สูงพิเศษ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สภาพตู้สินค้าของเราสะอาดและมั่นคงเพื่อที่จะสามารถบรรทุกสินค้าของท่านไปได้ทุกปลายทาง

LCL : การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้

LCL เป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุดในธุรกิจการขนส่ง เนื่องจากลูกค้าอาจจะไม่ต้องการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้ขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนั้นเราจึงเสนอการบริการ LCL ระหว่างสถานีท่าเรือทั่วโลก โดยการจัดสรรพื้นที่ตู้สินค้าเพื่อบรรจุสินค้ารวมกับสินค้าของลูกค้าท่านอื่น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน

AIR FRIEGHT

เรามีการเดินทางจัดส่งทุกวันโดยใช้บริการสายการบินที่ดีที่สุดในการจัดส่ง อาทิเช่น การบินไทย บริติชแอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ และอื่น ๆ การบริการของเรานั้นมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถืออัตราการขนส่งสินค้าทางอากาศของเรานั้นขึ้นกับราคาน้ำมันปัจจุบัน น้ำหนักสินค้า และการบรรจุหีบห่อ

การขนส่งข้ามพรมแดน (ภายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เราดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริการครอบคลุมทั้งประเทศจีน ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอื่นๆ เราให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ การบริการเดินพิธีการศุลกากรการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศที่คุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายต่อสินค้าในระหว่างการนำเข้าและส่งออก

การเดินพิธีการทางศุลกากร

เราให้บริการเดินพิธีการศุลกากร ฝ่ายที่ปรึกษาของเราจะช่วยในเรื่องเตรียมการและจะสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อรับรองว่าการขนส่งสินค้าของท่านจะเป็นไปอย่างราบรื่น

การขนส่งภายในประเทศ

เราให้บริการที่วางใจได้เพื่อลูกค้าและกิจการที่หลากหลาย เราดำเนินการขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกขนาดสี่ล้อ รถบรรทุกขนาดหกล้อ และรถบรรทุกพ่วง

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การบริการแนวใหม่สำหรับธุรกิจที่ทันสมัยซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้ ถึงแม้จะไม่มีบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรม

การบรรจุหีบห่อสินค้าและคลังสินค้า

เราบรรจุสินค้าของท่านลงในหีบห่อที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือแม้กระทั่งการขนส่งทางบก เราสามารถจัดหาคลังสินค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับลูกค้าในกรณีที่จำเป็น

การขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ

เราอำนวยความสะดวกสบายสูงสุดด้านการขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้า เราจะดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม เริ่มจากการบรรจุตู้สินค้า ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนกระทั่งส่งถึงมือผู้รับกำหนดเวลาการเดินทางนั้นมีการควบคุมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงปลายทาง เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาจากลูกค้า