Untitled-1

สายการเดินเรือ INTERASIA LINES ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สายการเดินเรือ INTERASIA LINES ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ‘INTERASIA-CHINA-BANGKOK’ หรือ ICB โดยเริ่มการปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริการ ICB มีรอบการวนเรือออกจากท่าเรือ Ningbo ไปยัง Shanghai, Ho Chi Minh, Bangkok, Laem Chabang, Manila (เหนือ) และกลับเข้าเทียบท่าที่ Ningbo

ด้วยบริการใหม่นี้ Interasia Lines จะให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยเส้นทางการเดินเรือที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางตรง ระหว่างประเทศจีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Interasia Lines ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือจากจีน ไปยังเวียดนามและมายังประเทศไทย นอกจากนี้ บริการใหม่ดังกล่าวยังจะช่วยกระตุ้นตลาดของ Interasia Lines และยกระดับความเชื่อมั่นของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเอเชียด้วย

Credit : http://thai.logistics-manager.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *