ความปกติรูปแบบใหม่ที่โควิด-19 ทิ้งไว้กับเรา

“สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ” คำกล่าวที่ว่านี้ ถ้านำมาปรับใช้กับโควิด19 หลายคนคงส่ายหน้าไม่เห็นด้วย และ คงเกิดคำถามว่า

มันจะดีได้อย่างไร?ในเมื่อเชื้อไวรัสร้ายนี้ ได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง และ ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์รุนแรงเช่นนี้ วันนี้เลยจะพาทุกท่านมองอีกด้านหนึ่งของโควิด-19ที่ได้พาโลกของเราไปสู่ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) กันครับ

ทุกวิกฤติมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับลง และ หากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนต่างคิดอยู่ในใจอย่างแน่นอน ในเมื่อไวรัสตัวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้ว นั่นคือ การใส่ใจเรื่องสุขอนามัยที่เพิ่มมากขึ้น อย่างการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การสัมผัสร่างกายผู้อื่นอาจเป็นเรื่องที่ต้องถูกทบทวน การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) เป็นต้น เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่เชื้อไวรัสโควิด 19 จะระบาด นั่นทำให้เราเห็นว่า เราต่างมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการระบาดของโรคด้วยกันทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทั้งหมดนั่นคือ ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) หรือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การกำเนิดอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป

โดยความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ

ด้านเทคโนโลยี Digitalization

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นยิ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเป็นทวีคูณ ทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตถูก    ใช้งานมากขึ้นจากพฤติกรรมที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคม จากการทำงานที่ทำงานต้องหันมาทำงานที่บ้านแทน การติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ในการพูดคุยงาน ประชุม หรือ ติดต่อกันเป็นกิจวัตรปกติ การทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์จนทำให้กลายเป็นสังคมไร้เงินสดเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแพร่ขยายทางวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 การส่งเสริมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และ เครื่องจักรอัตโนมัติจะเติบโตมากขึ้น ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น

 • อุตสาหกรรมที่ต้องผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ที่รองรับการใช้อินเทอร์เน็ตกลับมาเติบโต
 • ค่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่ต้องแข่งขันกันในเรื่องของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการให้บริการ
  ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น
 • หลากหลายวงการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ เช่น วงการแพทย์ใช้หุ่นยนต์ เพื่อลดการพบปะ และ
  การแพร่ระบาดของเชื้อ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วย
 • เทคโนโลยีจาก Social Media Platform กลายเป็นแหล่งกระจายข่าวสาร โดยผู้บริโภคในไทยมีพฤติกรรม
  เสพข่าวจาก Social Media 86% รองลงมาเป็นทีวี 79%

ด้านองค์กร

ในอนาคต หากเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดีกว่านี้ ภาคการผลิต อุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ
จะกลับมาขับเคลื่อนตัวเองได้อีกครั้ง โดยองค์กรสามารถให้พนักงานกลับมาทำงานเป็นปกติ แต่ต้องขอความร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลตนเอง สังคม และ ปฏิบัติตามแผนของผู้นำอย่างเคร่งครัด ธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้ หากทุกคนดูแลสุขภาพอนามัย ใส่ใจต่องสังคม และ ประเทศชาติ ซึ่ง ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เช่น

 • การใส่ใจเรื่องสุขอนามัยด้วยการสวมหน้ากากอนามัย, การหมั่นล้างมือ ,
  การเว้นระยะที่นั่งทำงานให้ห่างกันมากกว่าเดิม (Social Distance)
 • การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่เพิ่มมากขึ้น
 • การให้ความสำคัญกับการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร และ ทุกบริเวณที่มีความแออัดหรือมีการสัมผัสพื้นผิวบ่อยครั้ง
 • การเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายของอากาศภายในห้องปิด/ห้องทำงาน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในอาคาร และ เมื่อพนักงานมีอาการไอ จาม หรือ
  อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด อนุญาตให้ Work from Home ได้ทันที

ซึ่งเมื่อเกิดความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ในองค์กรเช่นนี้แล้ว องค์กรต้องทบทวน และ ปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องคนในองค์กร ต้องเริ่มคิดว่าใครที่ทำงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงาน งานลักษณะใด และ จัดแบ่งอย่างไร? ที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถทำงานที่บ้านได้  ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้ เป็นต้น

ด้านการบริโภค

เรื่องของการบริโภคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ใจด้วยหลักของสุขลักษณะอนามัย เพราะ โควิด-19 ทำให้เกิดคำถามที่ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นสะอาดแค่ไหน? เราจะใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารที่ดูสะอาด ซึ่งก็น่าจะประกอบอาหารอย่างสะอาดเช่นกัน การเลือกเมนูอาหารที่ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่จากวัตถุดิบที่ดี ด้านกระบวนการจัดส่งสินค้ากรณีสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ผู้ให้บริการส่งสินค้าจะมีเชื้อโรคมาปนเปื้อนอาหารของเราหรือไม่? จนมาถึงขั้นตอนของการเริ่มรับประทานอาหาร ซึ่ง ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้นในด้านการบริโภค              ยกตัวอย่างเช่น

 • ธุกิจอาหารสุขภาพจะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เพราะ วัตถุดิบที่บริโภคแล้วดีต่อสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะ    คนหันมาใส่ใจเรื่องการกินเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการเกิดโรคประจำตัวต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ
 • คนไม่นิยมไปนั่งรับประทานอาหารภายนอกบ้านเท่าเมื่อก่อน
 • กรณีร้านขายอาหารออนไลน์ต้องมีการจัดการคิวการรอที่ดี โดยต้องเว้นระยะห่างให้กับพนักงานส่งอาหารด้วย
 • เมื่อออเดอร์ออนไลน์มากขึ้น หน้าร้านอาจจะต้องลดพนักงานเสิร์ฟลง
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องได้รับการควบคุมในเรื่องการใช้งาน และ การทิ้งมากขึ้น

ด้านผู้ประกอบการ

เมื่อเกิดการ Lockdown เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ธุรกิจออนไลน์จึงกลายเป็นกลยุทธ์หลัก หลายธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ของตัวเอง หันมาโฟกัสตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้วยการเปิดช่องทางการขายของให้สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวที่คุณมียอดขายมากขึ้น แต่ถ้า Supply Chain ของธุรกิจไม่ดี คุณอาจจะพบกับปัญหาของการบริหารจัดการสินค้า งานหลังบ้านในเรื่องของสต๊อกสินค้า การแพ็คสินค้า การส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าสลับ หรือ แม้แต่การคาดการณ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกว่าคุณควรจะผลักดันสินค้าชนิดไหนเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้กำไรมากขึ้น โดยความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นในด้านของผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น

 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ช และ เดลิเวอรี่เติบโตถึง 10-20% ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ช และ การค้าออนไลน์ไทยขยายตัวแบบก้าวกระโดด ผู้ประกอบการต้องทำให้ร้านของคุณมีตัวตนในสายตาผู้บริโภคเนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง
 • การบริหารจัดการ Supply Chain ต้องรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด แม้จะมีออเดอร์จำนวนมากก็ตาม
 • การแข่งขันด้านความสามารถทางโลจิสติกส์เป็นอีกกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว
 • ธุรกิจที่ Fulfillment ตัวช่วยในเก็บสินค้า แพ็คสินค้า และ ส่งสินค้าแทนจะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ช่วยให้การขายของออนไลน์เป็นเรื่องง่าย(อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติม https://www.scglogistics.co.th/service/index/)

ทั้งหมดนี้ คือ ตัวอย่างของความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นแน่ ๆ และ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะต้องปรับตัว ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะยังเดินทางไปไม่พบกับจุดจบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้าย แต่ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่โควิด-19 กำลังทิ้งไว้กับเรานั้น อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย หันมาใส่ใจต่อการรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติ มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้พวกเราตื่นจากฝันร้ายนี้โดยเร็วที่สุด

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงบทความจาก thairath.co.th, bangkokbiznews.com, positioningmag.com

อ้างอิงรูปภาพจาก freepik

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *