ชิปปิ้งจีนกับการขนส่งทางบก หลังการระบาดของ COVID-19

ชิปปิ้งจีน นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น

ก็ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถในประเทศจีนจะกลายเป็นการขนส่งหลักที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

         เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลสะสมของช่วงเวลาเดียวกันในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปริมาณผู้โดยสารบนถนนในปีนี้ลดลงถึง 52.4% และการขนส่งทางถนนลดลง 24.8%  ตามรายงานของสมาคมการขนส่งทางถนนของจีนรายงานของ IRU

          อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา รถบรรทุกกลายเป็นพาหนะส่งมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรวม 391,300 ตัน เช่น หน้ากากและชุดป้องกัน รวมถึงของใช้ในครัวเรือนไปยังมณฑลหูเป่ยซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคอย่างฉับพลัน ด้านธุรกิจขนส่งทางถนนกลับมีความท้าทายมากขึ้นในการจัดส่งสินค้าที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนัก

           ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการขนส่งต่างประสบกับการขาดรายได้จำนวนมากและเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ทางการจีนจึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ ดังต่อไปนี้ 

–           ยกเลิกค่าผ่านทางบนถนน (รวมถึงสะพานและอุโมงค์) ทั่วประเทศสำหรับยานพาหนะทุกประเภทจนกว่าการระบาดจะสิ้นสุดลง

–           ออกนโยบาย no-stop, no-check นโยบายค่าผ่านทางฟรีสำหรับยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งของฉุกเฉินและบุคลากรสำคัญ

–           ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสินค้าที่จำเป็นและของใช้จำเป็น

             มาตรการเหล่านี้เริ่มให้ผลตอบแทนที่ดีและตลาดการขนส่งทางถนนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีในประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น มีรายงานการลดลงของ COVID-19 ที่ลดลงและจีนกำลังพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็ว ซึ่งรวมไปถึงการเปิดโลจิสติกข้ามพรมแดนด้วย

             นอกจากนี้ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้สั่งให้รัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมไวรัสผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งวิธีนี้สะท้อนการเรียกร้องครั้งล่าสุดของ IRU ไปยังสหประชาชาติสหภาพยุโรปและหน่วยงานอื่นๆ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการทันทีและร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามกระแสโลจิสติกส์ยังคงต้องเปิดทำการและผู้ประกอบการขนส่งต้องการได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อช่วยให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำได้เร็วขึ้น

             สำหรับประเทศไทยมีมาตรการให้งดออกจากบ้านและ Work From Home เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา ดังนั้น ภาคการขนส่งจึงมีความสำคัญมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้คนจำเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทั้งจากหน่วยงานรัฐและขนส่งเอกชน 

ที่มา: iru.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *