NEWS

ชิปปิ้งจีนกับการขนส่งทางบก หลังการระบาดของ COVID-19

ชิปปิ้งจีน นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น ก็ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถในประเทศจีนจะกลายเป็นการขนส่งหลักที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

Read More »